Inspektion av brandsläckare och tjänster avseende förnyelse

Inspektioner av brandsläckare i Finland får endast utföras av Tukes godkända Brandsläckningsbyrå. Byrån måste dessutom använda sig av en certifierad ansvarig person. Inspektioner och service avseende brandsläckare beskrivs i detalj i Inrikesministeriets Dekret SMa (917/2005).

WiCo Safetys erfarna och certifierad team utför inspektioner av brandsläckare på plats inuti turbinen. På det sättet behöver du inte avlägsna brandsläckaren från turbinen eller ta med utbytesflaskor, då flaskorna kan skadas när de förflyttas.

Flaskorna ska trycktestas vart 10:e år. Om du har utbytesflaskor kommer du att ha dubbla kostnader.

Med vår service kan du minska kostnaderna genom att kombinera inspektioner och utbyte av brandsläckare med underhåll och reparation av turbinhissen och nacellekranen.

Om du har frågor om de tjänster vi erbjuder, hör av dig till oss!

    Kontakta oss!
    Jag är intresserad av:

    Kan jag hjelpa dig?

    Marko Korkeamaa Verksamhetschef
    Marko Korkeamaa Verksamhetschef +358 102 8760 60