Din partner för underhåll av säkerhetsutrustning

Vår vision är att vara banbrytare som det bästa konsultföretaget som erbjuder tjänster och lösningar för vindkraftsindustrin och för underhåll av skyddsutrustning och reparationer.

Kontakta oss

Vi tillhandahåller tekniska konsulttjänster för energiindustrin i norra Europa. Vi erbjuder tjänster till energitillverkare, vindparksutvecklare och turbintillverkare.

Wind Controller - WiCo - logo

Vårt team av Kontrollcenteringenjörer övervakar dina kraftverksanläggningar, understationer och nätverk genom säkrade fjärranslutningar på ett effektivt och systematiskt sätt, 24 timmar om dygnet året runt, 8760 timmar per år. Du behöver inte oroa dig för kraftverkens prestationer och kan koncentrera dig på affärsverksamheten.

Wico - WiCosafety logo

WiCo Safetys certifierade och erfarna team tar hand om det årliga underhållet och reparationerna av vindturbinernas säkerhetskritiska utrustning. Vi inspekterar även personlig skyddsutrustning och brandsläckare. Vi säkerställer att vindparken är väl fungerande och sparar pengar åt dig genom att reducera kraftverkens driftstopp.

WiCo inspections logo

WiCo Inspektioner tar han om olika typer av inspektioner och specialiserade mätprojekt av vindturbiner. Typiska inspektioner av vindturbiner är t ex lagstadgade inspektioner, inspektioner vid förvärv eller utgång av garantiperioden och due diligence inspektioner. Vårt erfarna team inspekterar allt, från vindturbinens bas till bladens spets. Vi tillhandahåller även inspektioner av brandsläckare, endoskop-inspektioner och olika mätningar för tillståndsövervakning.

0 +
Årligt underhåll för hissar
0 +
Vindparker
0 +
De mest kritiska reservdelarna på lager

    Kontakta oss!
    Jag är intresserad av: