Årligt underhåll, reparationer och reservdelsservice för hissar i vindturbiner

WiCo Safety tillhandahåller årligt underhåll, reparationer och reservdelsservice för hissarna i dina vindturbiner och stegar med fallskyddsutrustning.

Tillförlitlig och säker användning av vindturbinernas hissar för service tillåter säkert utförande av andra underhållsåtgärder som utförs i vindturbinen och reducerar på så vis produktionsförluster. Genom årlig underhållsservice enligt tillverkarens rekommendationer, säkerställer du en trygg användning av hissen och håller den redo för användning.

Vindturbinens hiss för service utgör en del av turbinen vilket innebär att underhållspersonalen måste ha erfarenhet och vara certifierad i detta specifika område.

WiCo Safetys team har flera års erfarenhet med årliga inspektioner och underhåll enligt tillverkarnas rekommendationer.

Vårt team arbetar självständigt och har erfarenhet av olika typer av turbiner. Detta hjälper i planeringen av underhållsverksamheten och tillåter OEM-personalen att ägna sig åt andra aktiviteter.

Vi har ett stort lager av reservdelar i vår hemmabas och i servicefordonen. Det medför kostnadsbesparingar eftersom defekter som upptäcks under inspektioner kan repareras vid samma tillfälle. Det minskar även resekostnader och hissen kan tas i bruk igen snabbare.

Om du vill ha mer information om tjänsterna som vi erbjuder, hör av dig till oss!

Säkerställer god funktion för annan underhållsverksamhet och reducerar på så vis produktionsförluster.

Vårt stora reservdelslager sparar tid och pengar då defekter kan repareras omedelbart.

Oem-personal blir tillgänglig för annan verksamhet.

    Kontakta oss!
    Jag är intresserad av:

    Kan jag hjelpa dig?

    Marko Korkeamaa Verksamhetschef
    Marko Korkeamaa Verksamhetschef +358 102 8760 60